De ambitie is om de Olmentuin meer te laten zijn dan een uitbreiding van Steenbergen. Het dorpse karakter van Steenbergen dient in deze uitbreiding letterlijk en figuurlijk tot uiting te komen. De gemeenschapszin dient hierbij geprikkeld te worden door de stedenbouwkundige invullingen. En de invulling van het groen en de omgeving. Deze moeten aanleiding geven tot gezamenlijke activiteiten en individuele acties voor de gezamenlijkheid.

Om deze gemeenschapszin te stimuleren is de ambitie om een deel van de uitbreiding aan te leggen als (semi)openbaar terrein waarop een gezamenlijke kas wordt geplaatst. In deze kas zal naast het kweken van gewassen ook ontmoeting mogelijk zijn. Naast de kas komt er ook een gezamenlijke kruidentuin en moestuin. De bomen, struiken en planten in het gezamenlijke gebied worden uitgevoerd als fruit en vrucht dragend.

Door een milieuvriendelijk en duurzaam beheer van de gewassen is de productie, welke deze gewassen bieden, biologisch. De biologische producten kunnen gebruikt worden om gezamenlijk te consumeren. Hierbij valt te denken aan de wijkappeltaart, wijkwijn, wijktomatensoep etc. Het plukken van de vruchten en het onderhouden van het groen is een gezamenlijke taak van de bewoners. Even als het onderhouden en schoonmaken van de gezamenlijke kas.

Eventueel kunnen deze voorzieningen uitgebreid worden met een aantal (boerderij-)dieren zoals kippen, een geit, konijnen etc. waardoor een kinderboerderij(tje) ontstaat. Een (ecologische)speeltuin voor de kinderen maakt het geheel af. In een dergelijke speeltuin kunnen kinderen spelen met natuurlijke speeltoestellen en invullingen in de omgeving zoals een vijver met staptegels, een vlot, hut van wilgentenen, balanceerbalken etc.